Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy


REGULAMIN
XX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego
26 – 27.11.2018r.

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Malborku.
2. Konkurs odbędzie się 26 – 27 listopada 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Malborku, Plac Słowiański 18.
3. Celem konkursu jest konfrontacja umiejętności uczniów poszczególnych klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I stopnia (gimnazjów dla klasy kontrabasu) oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1 – 6 cyklu 6 – letniego oraz I – IV cyklu 4 –letniego – wiolonczela oraz uczniowie wszystkich klas szkół muzycznych I stopnia i gimnazjów – kontrabas.
5. Program konkursu:
Wiolonczela
I grupa (młodsza) – klasa 1 – 3 cyklu 6 – letniego
– klasa I – II cyklu 4 – letniego
– etiuda lub ćwiczenie
– utwór dowolny z akompaniamentem
II grupa (starsza) – klasa 4 – 6 cyklu 6 – letniego
– klasa III – IV cyklu 4 – letniego
– etiuda lub kaprys solo
– jedna część koncertu lub sonaty
– utwór dowolny z akompaniamentem
Kontrabas
I grupa (młodsza) – 1 – 3 cyklu 6 – letniego
– I – II cyklu 4 – letniego
– kl. 1 – 2 gimnazjum (pod warunkiem, że uczeń uczy się
pierwszy lub drugi rok)
– etiuda lub ćwiczenie
– utwór dowolny z akompaniamentem
II grupa (starsza) – 4 – 6 cyklu 6 – letniego
– III – IV cyklu 4 – letniego
– kl. 1 – 3 gimnazjum (pod warunkiem, że uczeń uczy się trzeci
lub czwarty rok)
– etiuda solo
– jedna część koncertu lub sonaty
– utwór dowolny z akompaniamentem
W przypadku małej ilości uczestników klas kontrabasu uczniowie oceniani będą
w jednej grupie.
6. Uczestnicy oceniani będą przez jury zaproszone przez organizatorów.
7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Szkoły oraz uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody.
9. Kartę Zgłoszenia uczestnika należy wypełnić czytelnie (na komputerze lub pismem
drukowanym). Prosimy o dokładne dane dotyczące zgłoszenia: pełne imię i nazwisko
uczestnika i nauczycieli, pełne imię i nazwisko kompozytora, a także tytuł naukowy
nauczyciela (mgr, dr,…).
10. Wraz ze zgłoszeniem należy opłacić wpisowe w wysokości 80 zł od uczestnika. Pieniądze te zostaną przeznaczone na organizację konkursu i nagrody. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Szkolna Rada Rodziców
PSM I st. im. I.J. Paderewskiego
82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 18
33 1020 1778 0000 2502 0003 7077
z dopiskiem: XX Konkurs Wiolonczelowo – Kontrabasowy + imię i nazwisko uczestnika
11. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 października 2018 roku.
12. Formularz zgłoszenia uczestnika należy przesyłać drogą elektroniczną
(psmmalbork@list.pl) lub pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
Pl. Słowiański 18, 82 – 200 Malbork z dopiskiem: XX Konkurs Wiolonczelowo –
Kontrabasowy.

DO POBRANIA:

XX-Konkurs-Wiolonczelowo-Kontrabasowy_regulamin 

XX-Konkurs-Wiolonczelowo-Kontrabasowy_karta_zgłoszenia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wyniki XIX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego (05.2017)

WYNIKI WIOLONCZELA PONIEDZIAŁEK 

WYNIK WIOLONCZELA WTOREK 

WYNIKI KONTRABAS