Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy


REGULAMIN XX KONKURSU
WIOLONCZELOWO – KONTRABASOWEGO 19 – 20. 11. 2018
1. Organizatorem XX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego jest Centrum Edukacji Artystycznej.

2. Współorganizatorem XX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku.

3. Konkurs odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, Plac Słowiański 18.

4. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów
publicznych szkół artystycznych, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach
wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu, oraz konfrontacja umiejętności uczniów poszczególnych klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I stopnia, wymiana doświadczeń pedagogicznych i popularyzacja wiolonczeli i kontrabasu wśród uczniów szkół muzycznych.

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia wiolonczeli
i kontrabasu, oraz uczniowie klasy kontrabasu szkół muzycznych II stopnia uczący się nie dłużej niż 4 lata.

Program

Wiolonczela:

grupa I – 1 – 2 kl. cyklu 6 – letniego i 1 cyklu 4 – letniego
~ dwa utwory z akompaniamentem o zróżnicowanym charakterze

grupa II – 3 – 4 kl. cyklu 6 – letniego i 2 – 3 cyklu 4 – letniego
~ etiuda solo

~ jedna część sonaty lub koncertu

~ utwór z akompaniamentem

grupa III – 5 – 6 kl. cyklu 6- letniego i 4 cyklu 4 – letniego
~ etiuda solo

~ I część lub II i III część sonaty lub koncertu, albo dwie kontrastujące części sonaty barokowej

~ utwór z akompaniamentem

Kontrabas:

grupa I – 1 – 3 kl. cyklu 6 – letniego i 1 – 2 cyklu 4 – letniego

~ etiuda lub ćwiczenie
~ utwór dowolny z akompaniamentem

grupa II – 4 – 6 kl. cyklu 6 – letniego
– III – IV kl. cyklu 4 – letniego
-1 – 3 kl. II stopnia ( pod warunkiem, że uczeń uczy się trzeci lub czwarty rok )

~ etiuda solo
~ jedna część koncertu lub sonaty
~ utwór dowolny z akompaniamentem

W przypadku małej ilości uczestników klas kontrabasu uczniowie oceniani będą w jednej grupie.

Program musi być wykonany z pamięci.

6. Uczestnicy oceniani będą przez jury zaproszone przez organizatorów.

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

8. Szkoły oraz uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody.

9. Kartę zgłoszenia uczestnika należy wypełnić na komputerze. Prosimy o dokładne dane dotyczące zgłoszenia: pełne imię i nazwisko uczestnika i nauczycieli, pełne imię i nazwisko kompozytora, a także tytuł naukowy nauczyciela (mgr, dr, itd.).

10. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2018 roku.

11. Formularz zgłoszenia uczestnika należy przesłać drogą elektroniczną na mail: psmmalbork@list.pl
lub pocztą na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Pl. Słowiański 18, 82 – 200 Malbork
z dopiskiem: XX Konkurs Wiolonczelowo – Kontrabasowy.

HARMONOGRAM KONKURSU

Poniedziałek 19.11
10.00 – 11.30 wiolonczela gr. I
11.30 – 11.50 przerwa i ogłoszenie wyników gr. I wiolonczel
12.00 – 14. 00 wiolonczela gr. II, nr 18 – 32
14. 00 – 15.00 przerwa
15.00 – 16.00 nr 33 – 40
16.00 – 16.20 przerwa i ogłoszenie wyników gr. II wiolonczel
16.30 – 19. 30 wiolonczela gr. III, nr 41 – 55
 
 
Wtorek 20.11
9.00 – 12. 00 nr 56 – 69
12.00 – 12.30 przerwa
12.30- 13.30 kontrabas gr. I
13.30 – 14. 30 przerwa
14. 30 – 17.00 kontrabas gr. II
18. 00 ogłoszenie wyników gr. III wiolonczel oraz gr. I i II kontrabasów
 
WIOLONCZELA GRUPA I
1. MARTA MICHALSKA – PEDERSEN
2. MARTYNA KLARA STAWORKO
3. STANISŁAW LASOTA
4. WERONIKA ŻELAZKO
5. PAULINA ŁĘTOWSKA
6. ZUZANNA BURAK
7. ISHIHARA LILA ICHIE
8. MARZENA DOBROSKOK
9. HELENA KALINOWSKA
10. SZYMON DOMINIK GAWRYSZEWSKI
11. LENA ANTCZAK
12. ZOFIA KLIMASZEWSKA
13. ANTONINA JAROSZ
14. NATALIA PIEKUTOWSKA
15. MARTYNA GRUSZCZYŃSKA
16. ZUZANNA WDOWCZYK
17. MATEUSZ DONIEC
 
WIOLONCZELA GRUPA II
18. KAJA ZAŁĘCKA
19. JULIA KRASKE
20. WERONIKA KALISKA
21.WIKTORIA STUDZIŃSKA
22. OLIWIA LILLA
23. LILIANA ZAJĄC
24. ZOFIA CHABINKA
25. IGA RATAJCZAK
26. LIDIA BOSZKE
27. ANTONIA LEŚNIAK
28. MATEUSZ INGRAM
29. AGATA GRZYWACZ
30. MIKOŁAJ GRYC
31. PIOTR GUZOWSKI
32. ANTONINA OGOŃCZYK – MĄKOWSKA
33. JAN WOSZCZYK
34. ALICJA SAMOLIŃSKA
35. MARIANNA SZAŁKIEWICZ – NOWAK
36. IZABELA BIELAWSKA
37. MARIA ZIEMANN
38. HELENA STAWICKA
39. JEREMI MICHAŁOWICZ
40. DEBORA HAŁAJ
 
WIOLONCZELA GRUPA III
41. WIKTORIA NADIA JASTRZĘBSKA
42. KAROLINA ZAWADZKA
43. FILIP STANISZEWSKI
44. ALICJA ZBIERZCHOWSKA
45. KONSTANCJA SZAREK
46. MAJA SUCHARZEWSKA
47. JAŚMINA GAWEŁ
48. ANTONINA MARCYNIAK
49. MICHAŁ ZIELIŃSKI
50. MATEUSZ GĘBSKI
51. PIOTR OLESZ
52. HELENA STEINMETZ,
53. ADELAJDA SYGA
54. ZOFIA GĘBALA
55. ALEKSANDRA SIARKIEWICZ
56. LEONARD SZYŁEJKO
57. KINGA KUKLIŃSKA
58. MARIA PACIOREK
59. KACPER ŚLIWIŃSKI
60. NATALIA WAGASEWICZ
61. AMELIA GÓRKA
62. AMELIA WITEK
63. KATARZYNA OSMAŃSKA
64. PAWEŁ SAWICKI
65. HELENA GAŁEK
66. ANNA DĄBROWSKA
67. KLARA GROCHOWSKA
68. ANNA DYYAK
69. ANNA CIEPLIK
 
KONTRABAS GRUPA I
70. MAJA HUZAR
71. JULIUSZ BORZYM
72. FILIP CHABASIŃSKI
73. MACIEJ KOSIŃSKI
74. KACPER KORZEŃ
75. JULIA MINARTOWICZ
76. KAROL GOŁĘBIOWSKI
77. MICHAŁ KOWALSKI
78. HELENA WEREDA
 
KONTRABAS GRUPA II
79. EMILIA ANDRZEJEWSKA
80. AGATA JACYNA
81. MICHAŁ ANIOŁ
82. WOJCIECH NIEDZIELA
83. BARTOSZ BĄBELEK
84. MACIEJ JAN KUCHTA
85. ZUZANNA DRWIĘGA
86. OSKAR WOŹNIAK
87. JAKUB HOŁOWNIA
88. JULIA ZALEWSKA
89. IGOR PIOTROWSKI
90. ANIELA ONISK
91. ZOFIA BIELIK
92. MAKSYM PISTELOK
93. TYMOTEUSZ WÓJTEWICZ

DO POBRANIA:

XX-Konkurs-Wiolonczelowo-Kontrabasowy_karta_zgłoszenia