Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy


REGULAMIN XX KONKURSU
WIOLONCZELOWO – KONRABASOWEGO19 – 20. 11. 2018

1. Organizatorem XX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego jest Centrum Edukacji Artystycznej.

2. Współorganizatorem XX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku.

3. Konkurs odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2018r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, Plac Słowiański 18.

4. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów
publicznych szkół artystycznych, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach
wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu, oraz konfrontacja umiejętności uczniów poszczególnych klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I stopnia, wymiana doświadczeń pedagogicznych i popularyzacja wiolonczeli i kontrabasu wśród uczniów szkół muzycznych.

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I stopnia wiolonczeli
i kontrabasu, oraz uczniowie klasy kontrabasu szkół muzycznych II stopnia uczący się nie dłużej niż 4 lata.

Program

Wiolonczela:

grupa I – 1 – 2 kl. cyklu 6 – letniego i 1 cyklu 4 – letniego
~ dwa utwory z akompaniamentem o zróżnicowanym charakterze

grupa II – 3 – 4 kl. cyklu 6 – letniego i 2 – 3 cyklu 4 – letniego
~ etiuda solo

~ jedna część sonaty lub koncertu

~ utwór z akompaniamentem

grupa III – 5 – 6 kl. cyklu 6- letniego i 4 cyklu 4 – letniego
~ etiuda solo

~ I część lub II i III część sonaty lub koncertu, albo dwie kontrastujące części sonaty barokowej

~ utwór z akompaniamentem

Kontrabas:

grupa I – 1 – 3 kl. cyklu 6 – letniego i 1 – 2 cyklu 4 – letniego

~ etiuda lub ćwiczenie
~ utwór dowolny z akompaniamentem

grupa II – 4 – 6 kl. cyklu 6 – letniego
– III – IV kl. cyklu 4 – letniego
-1 – 3 kl. II stopnia ( pod warunkiem, że uczeń uczy się trzeci lub czwarty rok )

~ etiuda solo
~ jedna część koncertu lub sonaty
~ utwór dowolny z akompaniamentem

W przypadku małej ilości uczestników klas kontrabasu uczniowie oceniani będą w jednej grupie.

Program musi być wykonany z pamięci.

6. Uczestnicy oceniani będą przez jury zaproszone przez organizatorów.

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

8. Szkoły oraz uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody.

9. Kartę zgłoszenia uczestnika należy wypełnić na komputerze. Prosimy o dokładne dane dotyczące zgłoszenia: pełne imię i nazwisko uczestnika i nauczycieli, pełne imię i nazwisko kompozytora, a także tytuł naukowy nauczyciela (mgr, dr, itd.).

10. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2018 roku.

11. Formularz zgłoszenia uczestnika należy przesłać drogą elektroniczną na mail: psmmalbork@list.pl
lub pocztą na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Pl. Słowiański 18, 82 – 200 Malbork
z dopiskiem: XX Konkurs Wiolonczelowo – Kontrabasowy.

DO POBRANIA:

XX-Konkurs-Wiolonczelowo-Kontrabasowy_karta_zgłoszenia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wyniki XIX Konkursu Wiolonczelowo – Kontrabasowego (05.2017)

WYNIKI WIOLONCZELA PONIEDZIAŁEK 

WYNIK WIOLONCZELA WTOREK 

WYNIKI KONTRABAS