Rada rodziców

Szkolna Rada Rodziców

Składki miesięczne w formie darowizny wynoszą 35 zł (od rodziny)

Nr. konta : 33 1020 1778 0000 2502 0003 7077